LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

"Kecemerlangan LTAT, Keselesaan Warga Tentera"

Melalui perancangan strategik yang terperinci, LTAT telah berjaya melaksanakan pelbagai program bagi mencapai wawasan dan matlamat bagi mempertingkatkan kedudukan sosioekonomi anggota angkatan tentera yang sedang berkhidmat dan juga bagi mereka yang telah bersara.

LTAT akan meneruskan dasar dan strategi untuk mempelbagaikan portfolio pelaburannya. Walau bagaimanapun, penekanan akan diberikan ke atas sektor pembuatan, sektor pembangunan hartanah, dan sektor kewangan dan di dalam projek-projek penswastaan kerajaan.


LTAT dijangka dapat meneruskan pertumbuhan yang dinamik dan progresif dalam semua kegiatannya. LTAT juga akan menunaikan tanggungjawabnya untuk menguruskan tabungan pencarum dan aset-aset yang diamanahkan kepadanya dengan cara yang paling berkesan dan cekap supaya dapat memberikan pulangan yang sebaik mungkin, dan melindungi nilai dananya.

LTAT akan terus memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan terus mengenalpasti dan mewujudkan faedah-faedah baru untuk pencarum-pencarumnya dan melaksanakan program-program sosioekonomi yang lebih inovatif untuk bekas anggota angkatan tentera.Carian

Hubungi Kami

LTAT

Lembaga Tabung Angkatan Tentera
Tingkat 12, Bangunan LTAT,
Jalan Bukit Bintang,

Peti Surat 11542, 

50748 KUALA LUMPUR
[peta lokasi]
Emel: ltat[at]ltat.org.my


Tel: (60) 3-2148 9777
Faks: (60) 3-2142 7646